قادينلار زنان
زن ستیزی، مردم سالاری؟!
  فرانک فرید: مدرسه فمینیستی: زن و مردی در خیابان کتک کاری می کنند، تعدادی هم جمع شده اند ولی کسی پادرمیانی نمی کند، پس از آرام گرفتن نسبی دعوا وقتی بعضی ها متوجه موضوع می شوند، می گویند خانم ما فکر

آنارصادقی  :فعالین حقوق زن در آذربایجان بایستی همواره شرایط متفاوت خویش را در نظر بگیرند چرا که آذربایجان در دام شوونیسم فارس و شوونیسم مردانه بیش ازپیش از حذف فرهنگ و سنت خود رنج می برد و این دو

ترجمه روح انگیز پورناصح  -مدرسه فمینیستی: هدف از برنامه های عملی مشخص(1) برای دستیابی به تساوی زنان و مردان (2006-2010 تامین تساوی جنسیتی است. برنامه¬هایی که بر اساس راهکارهایی در رابطه با تساوی زنان

تقاضایی زنانه از هواداران تیم تراختورسازی
سودابه اردوان: توضيح از تريبون: در تمامي دنيا در سياهترين سالها نيز افكار روشن، جسورانه و ترقيخواهانه وجود داشته است. آنچه بشر را در عقب ماندگي نگهداشته، اين واقعيت تلخ بوده است كه نيروي مردمي در

اهل کدام کشور هستی؟
فرانک فرید:   متن سخنرانی در نشست فعالان حقوق زن در نیویورک"اهل کدام کشور هستی ؟ ؟   Where are you from" "آیا قومیت می تواند عامل مهمی در مبارزه زنان برای دستیابی به حقوقشان باشد؟  " وقتی که در مدرسه

 خشونت در عرصه‌ی اجتماعی؛ دولت‌ها و زنان  درباره‌ی اجلاس مقام زن سازمان ملل تبعیضاتی که بر زنان، نیمی از جمعیت دنیا، در نقاط مختلف جهان اعمالمی‌شود بسیار گوناگون و مختلف است. اما اگر بخواهیم بر روی