راسيسم فارس
کانون دمکراسی آزربایجان : انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در ایران و اعتراضات مردمی بعد از آن فرا آمدن  بحث ” مساله ملی ” ، هویت ملی و موضوع حقوق اقوام و ملیتها را موجب گردید ، پراکندگی جغرافیایی

تبعات نظام سلطه
علي رضا اردبيلي: گاه و بيگاه شاهد عملكرد فردي از ملل تحت ستم ايران مي­شويم كه  ديدن آن براي هر صاحب وجداني دردآور است. اينجا و آنجا فردي مبارزات عدالت طلبانه ملت خود را تخطئه مي­كند، ديگري در مقابل

توضيح از تريبون: اخيرا فردي بنام "عباس مقدم" مسئوليت بي افتخار سخنگويي راسيسم فارسي بر عليه تركان آذربايجان را برعهده گرفته است. آقاي مقدم وفادار به سنت قربانياني كه در خدمت نظام مسلط سياسي و نژادي

علي رضا صرافي: ضد نژادپرست واقعی باشیم
(به همراه كامنت دكتر براهني)اخیرا  بسیاری  از  هواداران    تیم  تراکتورسازی    و  برخی  از  فعالین  جنبش  ملی  در  شهرهای  مختلف  بیانیه  هایی  صادر  کرده  و  از  مردم  خواسته اند  تا  در  مسابقه 

آذربايجان مستقل در اطلس تاريخي جهان، در ترجمه فارسي حتي بصورت نام منطقه جغرافيايي هم وجود ندارد!
علي رضا اردبيلي: صفحاتي از مكتب جعل تاريخ تاريخ توسط مترجمين در خدمت سيستم آپارتايد در سال 888 بعداز ميلاد، آذربايجان در نقشه اصلي قدرتي مستقل شامل آذربايجان شمالي و جنوبي است اما در ترجمه فارسي